FR NLEen advies zoeken

NIEUW

[05-07-2024]

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft op datum van 5 juli 2024 een schrijven gericht aan de Voorzit... > Meer info

[25-06-2024]

De vergaderingen van de nieuw samengestelde Hoge Raad voor de Economische Beroepen zijn van start gegaan. ... > Meer info

[20-06-2024]

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft op datum van 20 juni 2024 een advies geformuleerd over een on... > Meer info

[18-06-2024]

Het jaarverslag 2023 van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen is beschikbaar. Daarin wordt een overzicht geg... > Meer info

Evoluties van de Hoge Raad

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen werd opgericht in 1999, naar aanleiding van de inwerkingtreding van artikel 54 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, voortaan vervangen door artikel 79 van de wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur. Dit orgaan bestaat evenwel sinds 1985 en werd reeds in 1993 hervormd.

In het kader van de werkzaamheden ter voorbereiding van de wet van 1985, van de wet van 1993 en van de wet van 1999, zijn diverse elementen met betrekking tot de doelstellingen van de Hoge Raad, de toe te vertrouwen opdrachten, de wijze waarop hij zijn rol zou vervullen en de werking besproken. Deze discussiepunten zijn samengevat in een aantal publicaties, uitgewerkt door de Hoge Raad en gepubliceerd :

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen is een zelfstandig organisme met zetel in Brussel. Hij heeft rechtspersoonlijkheid.

De naamswijzigingen die de Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft ondergaan, houden verband met de uitbreiding van bevoegdheden die de Hoge Raad werden toebedeeld:

Beroepsbeoefenaars die vóór de fusie van beide instituten de titel van zowel accountant als belastingconsulent voerden, mogen een bijzondere titel gebruiken, met name “gecertificeerd fiscaal accountant”. 


In 2007 is de bevoegdheid van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen opnieuw uitgebreid, en dit naar aanleiding van de omzetting in Belgisch recht van de "auditrichtlijn".

Bovenop de opdrachten die de wetgever aan de Hoge Raad heeft toevertrouwd in toepassing van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepenvoortaan vervangen door de Wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur heeft de wetgever aan de Hoge Raad een aantal opdrachten toebedeeld in toepassing van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor, voortaan vervangen door de Wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren.

In het kader van de hervorming van 2016, zijn de bevoegdheden van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen op het vlak van de goedkeuring van beroepsnormen en -aanbevelingen, van toepassing op de bedrijfsrevisoren, bevestigd.

De diverse bevoegdheden van de Hoge Raad worden beschreven onder "opdrachten".
Copyright HREB 2024 - Alle rechten inzake reproductie voorbehouden - cspehreb@skynet.be