FR NLEen advies zoeken

NIEUW

[01-06-2017]

In het Belgisch Staatsblad van 1 juni 2017 is het koninklijk besluit van 22 mei 2017 verschenen in verband met het... > Meer info

[31-12-2016]

Voortijdige beëindiging van het commissarismandaat   Sinds de aanpassing op 31 december 2016 van artikel 135 van ... > Meer info

[17-10-2016]

Het wetsontwerp tot omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 2014 tot wijziging van de “auditrichtlijn”... > Meer info

[15-07-2016]

Omzetting van de “auditrichtlijn” en tenuitvoerlegging van de OOB-verordening – Stand van zaken   Op voorstel van... > Meer info

Evoluties van de Hoge Raad

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen werd opgericht in 1999, naar aanleiding van de inwerkingtreding van artikel 54 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen. Dit orgaan bestaat evenwel sinds 1985 en werd reeds in 1993 hervormd.

In het kader van de werkzaamheden ter voorbereiding van de wet van 1985, van de wet van 1993 en van de wet van 1999, zijn diverse elementen met betrekking tot de doelstellingen van de Hoge Raad, de toe te vertrouwen opdrachten, de wijze waarop hij zijn rol zou vervullen en de werking besproken. Deze discussiepunten zijn samengevat in een aantal publicaties, uitgewerkt door de Hoge Raad en gepubliceerd :

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen is een zelfstandig organisme met zetel in Brussel. Hij heeft rechtspersoonlijkheid.

De naamswijzigingen die de Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft ondergaan, houden verband met de uitbreiding van bevoegdheden die de Hoge Raad werden toebedeeld:

In 2007 is de bevoegdheid van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen opnieuw uitgebreid, en dit naar aanleiding van de omzetting in Belgisch recht van de "auditrichtlijn".

Bovenop de opdrachten die de wetgever aan de Hoge Raad heeft toevertrouwd in toepassing van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, heeft de wetgever aan de Hoge Raad een aantal opdrachten toebedeeld in toepassing van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor.

De diverse bevoegdheden van de Hoge Raad worden beschreven onder "opdrachten".

De verschillende organen die door de Belgische wetgever worden belast met het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren hebben een gemeenschappelijke website ingericht, teneinde de respectieve bevoegdheden van de diverse entiteiten die deel uitmaken van het systeem van publiek toezicht voor te stellen.


Copyright HREB 2017 - Alle rechten inzake reproductie voorbehouden - cspehreb@skynet.be