FR NLEen advies zoeken

NIEUW

[05-07-2024]

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft op datum van 5 juli 2024 een schrijven gericht aan de Voorzit... > Meer info

[25-06-2024]

De vergaderingen van de nieuw samengestelde Hoge Raad voor de Economische Beroepen zijn van start gegaan. ... > Meer info

[20-06-2024]

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft op datum van 20 juni 2024 een advies geformuleerd over een on... > Meer info

[18-06-2024]

Het jaarverslag 2023 van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen is beschikbaar. Daarin wordt een overzicht geg... > Meer info

Leden

Bovenste rij van links naar rechts: Erwin VANDERSTAPPEN (staf), Veerle VAN DE WALLE (staf), Emmanuel PIETERS (Voorzitter), Olivier BODY (lid), Arie VAN HOE (lid) en Catherine DENDAUW (staf)

Onderste rij van links naar rechts: Erwin HUYS (lid), Giuseppina DESIMONE (lid), Julie LEROY (lid) en Sadi PODEVIJN (lid)


***


De Hoge Raad voor de Economische Beroepen is samengesteld uit zeven leden. Deze leden mogen geen deel uitmaken van de economische beroepen. De Koning benoemt de leden alsook de voorzitter van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen. De benoeming geschiedt op voordracht.

Vier leden, waarvan één lid de kleine en middelgrote ondernemingen vertegenwoordigt, worden voorgedragen door de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. Deze Raad werd opgericht in 1948 om de regering te adviseren omtrent onderwerpen die de Belgische nationale economie aanbelangen. Dit orgaan is paritair samengesteld uit vertegenwoordigers van de werknemers- en de werkgeversorganisaties.

Drie leden worden voorgedragen door de Minister bevoegd voor Economie, de Minister van Financiën en de Minister van Middenstand.


De benoeming geschiedt voor een periode van zes jaar.

In het Belgisch Staatsblad van 25 september 2023 is het koninklijk besluit van 31 juli 2023 tot benoeming van vier leden van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen, op voordracht van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, verschenen.

In het Belgisch Staatsblad van 12 april 2024 is het koninklijk besluit van 24 maart 2024 tot benoeming van drie leden van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen verschenen.

In het Belgisch Staatsblad van 7 juni 2024 is het koninklijk besluit van 25 mei 2024 tot ontslag en benoeming van een lid van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen verschenen.

De lijst van de leden van de Hoge Raad is als volgt:


Voorzitter


Emmanuel PIETERS


Leden

Olivier BODY

Giuseppina DESIMONE

Erwin HUYS 

Julie LEROY

Sadi PODEVIJN

Arie VAN HOE

*De vorige benoemingen waren gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 16 januari 2014 (koninklijk besluit van 26 december 2013),van 16 januari 2015 (koninklijk besluit van 6 januari 2015), van 1 juni 2017 (koninklijk besluit van 22 mei 2017), van 22 november 2017 (koninklijk besluit van 12 november 2017) en van 16 maart 2018 (koninklijk besluit van 11 maart 2018).*


Copyright HREB 2024 - Alle rechten inzake reproductie voorbehouden - cspehreb@skynet.be